המרת קרונה דנית לפלטינה

קרונה דנית - DKK
פלטינה - PLT
DKK >> PLT

סכום:
מקור:
החלף מטבעות
יעד:

טוען