המרת רופי הודי לפלטינה

רופי הודי - INR
פלטינה - PLT
INR >> PLT

סכום:
מקור:
החלף מטבעות
יעד:

טוען