המרת דינר כוויתי לפלטינה

דינר כוויתי - KWD
פלטינה - PLT
KWD >> PLT

סכום:
מקור:
החלף מטבעות
יעד:

טוען