המרת דולר ניו זילנדי (NZD) לדולר נמיבי (NAD)

דולר ניו זילנדי (NZD)
דולר נמיבי (NAD)


סכום:
מקור:
החלף מטבעות
יעד: