המרת קינה גיאני לשקל

קינה גיאני - PGK
שקל - ILS
PGK >> ILS

סכום:
מקור:
החלף מטבעות
יעד:

טוען