הבורסה היא למעשה שוק- מקום אשר בו נפגשים קונים ומוכרים.
הקונים והמוכרים בבורסה הינם קניינים בכמויות גדולות מאוד הם מוכרים לדוגמא: זהב, כסף, יהלומים, פרחים, חיטה, קפה, סוכר וכן הלאה.


Stéfan
ברישיון CC.על מנת להבין את המסחר בבורסה ראשית עלינו להבין את המושג 'מניה'.

מניה הנקראת גם 'נייר ערך'- היא למעשה תעודה המוכיחה שאתה הינך שותף בחברה מסוימת. את המניה קונים ומוכרים בבורסה וערכה (המחיר שלה) משתנה ביחס למצב החברה, לדוגמא מניה שנקנתה בעלות של 10 ₪ יכולה להימכר בעלות של 100 ₪ לאחר חודש.


מהי הנפקת מניות? נסביר זאת באמצעות דוגמא:
חברה לייצור צעצועים הנסחרת בבורסה מעוניינת לפנות לשוק חדש- סין. בכדי לייצר מספיק צעצועים גם ללקוחותיה הקיימים וגם לשוק החדש שהיא מעוניינת לפנות אליו עליה לרכוש מכונה חדשה לייצור שעלותה מיליון ₪. מאחר ואין לחברה את הסכום הדרוש לקנות מכונה זו, או שהיא לא מעוניינת לקחת את הסיכון על רכישה בסדר גודל כזה, היא נאלצת לגייס כספים ע"י הנפקת מניות. למעשה היא פונה לציבור הרחב ואומרת- בואו תהיו שותפים בחברה ע"י כך שנמכור לכם מניות ובכסף שתשקיעו אנו נפתח ונגדיל את החברה ורווחיה.

כאשר חברה הופכת לבורסאית היא בעצם במעמד חדש- ציבורי, ועל כן עליה לעמוד בדרישות ובתקנות למשל, לפני הנפקת המניות עליה לפרסם תשקיף המהווה גילוי נאות למשקיעים עתידיים וחושף ומשקף למעשה את מצב החברה. לאחר שחברה הנפיקה מניות עליה להגיש כל שלושה חודשים דו"ח המתאר את מצבה. דוחות אלה משמשים את המשקיעים ועוזרים להם לעקוב אחר ההשקעות שלהם ולהחליט האם לשמור את המניות או למכור.

מלבד הנפקת מניות יש לחברה דרך נוספת לגייס כספים- איגרות חוב. איגרות חוב הם למעשה הלוואה שחברה בורסאית לוקחת מהציבור בתמורה להחזרת הקרן בתוספת ריבית לאחר תקופה מסויימת.

הגוף המפקח על הבורסה נקרא הרשות לניירות ערך. יושב ראש הרשות לניירות ערך וחבריה מתמנים ע"י שר האוצר. הרשות מעסיקה את מיטב רואי החשבון, הכלכלנים והמשפטנים במדינה.

מי משקיע בבורסה?
ישנם שני סוגי משקיעים: "פרטיים" ו"מוסדיים". הפרטיים- כל אדם הפותח חשבון השקעות בבורסה וקונה ומוכר ניירות ערך בעצמו. השפעתם של המשקיעים הפרטיים על המסחר בבורסה קטנה יחסית. המוסדיים הינם כל החברות המנהלות כספים עבור הציבור. לדוגמא, קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, כספי ביטוחים וכדומה. כך שלמעשה רובנו מושקעים בצורה זו או אחרת בבורסה, גם אם איננו יודעים זאת.