קופת גמל היא מכשיר פיננסי לחיסכון, המיועדת לגיל פרישה. היא פונה לשכירים ועצמאים גם יחד. המפקידים לקופת הגמל הינם המעביד והעובד, ההפקדה מתבצעת כל חודש בסכום קבוע הנקבע לפי שכר העובד. ברוב המקרים המעביד מפריש 7.5% משכר העובד לקופת הגמל ואילו העובד מפריש 2.5%.
החיסכון בקופת הגמל הוא חיסכון לטווח בינוני-ארוך. לרוב, מדובר במינימום של 15 שנה מתחילת החיסכון או עד גיל פרישה, כאשר "נקודת היציאה" הראשונה ללא קנס היא אחרי 5 שנים. קופת גמל הינה אפיק השקעה לא גמיש, אם נפתח החיסכון לפני תום התקופה ישנו קנס של כ 35% מהסכום הנצבר בחיסכון.


401(K) 2012
ברישיון CC.


המדינה מעודדת חיסכון ולכן מעניקה 3 הטבות מס משמעותיות:
1. הטבת מס חודשית בהפקדה לקופת הגמל- העובד מפריש 2.5% משכרו והוא מקבל זיכוי של 25% בצורת הפחתה ממס הכנסה. כלומר, עובד המרוויח 7000 ₪, מפריש 1750 ₪ לקופת הגמל ומקבל בחזרה בצורת הפחתה ממס הכנסה 437.5 ₪.
2. המעביד פטור ממס על ההפרשה לקופת הגמל של העובד.
3. הטבת מס בסוף תקופת החיסכון- הכסף המופרש אינו חייב במס (זאת במידה וחלפו 5 שנים מיום פתיחת החיסכון ובמידה שסכום ההפקדה החודשית של העובד לא עבר את תקרת ההפקדה שהיא עד 7% מגובה המשכורת).

עד שנת 2008 קופות הגמל היו מנוהלות כמסלול חד הוני- כלומר בסוף תקופת החיסכון כל הכסף מופרש לחשבון הבנק שלך, משנת 2008 הפכו קופות הגמל את מסלולן למסלול קצבתי זאת אומרת שבסוף תקופת החיסכון הכסף מופרש לחשבונך כקצבה חודשית.


קרן השתלמות גם היא כלי פיננסי לחיסכון הפונה לעובדים ועצמאיים, וגם היא נהנית מאותן הטבות מס.
עיקר ההבדל בינה לבין קופת הגמל הוא משך החיסכון וגובה הקנס. קרן השתלמות היא חיסכון לטווח בינוני כאשר מינימום זמן החיסכון עומד על 6 שנים, "נקודת היציאה" הראשונה ללא קנס היא אחרי 3 שנים. קרן ההשתלמות הינה אפיק השקעה לא גמיש, אם נפתח החיסכון לפני תום התקופה ישנו קנס גבוה יותר מקופת הגמל של כ 50% מהסכום הנצבר בחיסכון.

ההפקדה החודשית לקרן ההשתלמות בדומה לקופת הגמל נקבעת בהתאם לגובה השכר של העובד. שלא כמו קופת הגמל קרן ההשתלמות פועלת במסלול חד הוני זאת אומרת שהסכום המלא מופרש לחשבונך בתום תקופת החיסכון.

משתנה נוסף ומשמעותי עד מאוד הינו דמי הניהול של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל.
קופת גמל תדרוש ממך שני סוגי דמי ניהול: על הפרמיה- עד 4% מהסכום המופקד כל חודש, ועל הצבירה השנתית- עד 1.1% מהסכום הנצבר לארוך השנה.
קרן השתלמות לא תדרוש דמי ניהול על הפרמיה אך ע"פ חוק היא יכולה לדרוש 2% מסכום הצבירה השנתית.

כיום ישנה תחרות רבה בשוק ובכדי ששליש מהפנסיה שלכם לא ילך לדמי הניהול שווה להתמקח על דמי הניהול, ישנם מגוון יועצים, אתרים וחברות שיעזרו לכם להגיע לדמי הניהול הנמוכים ביותר ולניצול מקסימאלי של החיסכון שלכם.