כתב ויתור

CoinConverter.net אינו אחראי לדיוק שערי ההמרה המשמשים את המחשבון. עליך לאמת מהם שערים מעודכנים לפני ביצוע עסקאות כלשהן שעלולות להיות מושפעות משינויים בשערי החליפין. השערים מיועדים למטרות מידע בלבד ונתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. שערים לעסקאות ממשיות עשויים להשתנות, ו- CoinConverter.net אינו ממליץ לערוך עסקה כלשהי תחת אחד השערים המוצגים.